Death’s End – Het Einde van de dood

Titel: Death’s End
Nederlandse titel: Het Einde van de dood
Genre: Science Fiction, alieninvasie
Schrijver: Cixin Liu
Verteller: Bruno Roubicek
Duur van het boek: 29 uur 11 minuten
Alle boeken van deze The Remembrance of Earth’s Past Serie:

  1. Boek 0: Ball Lightning
  2. Boek 1: The Three-Body Problem – Het drielichamenprobleem
  3. Boek 2: The Dark Forest – Het donkere woud
  4. Boek 3: Death’s End – Het Einde van de dood
  5. Boek 4: The Redemption of Time

Recensie: Boek 3 van de 3 Body Problem serie: een toekomst waarin de mensheid en de buitenaardse Trisolarans in een delicate vrede leven, waarbij kosmische ontdekkingen en interstellaire conflicten het lot van het universum bepalen.

Death’s End – Het Einde van de dood

“Death’s End – Het Einde van de dood” is boek 3 en de afronding van deze serie, waarin de aarde bedreigd wordt door een invasie van de buitenaardse wezens Trisolarians. Dit boek gaat verder dan alleen het verloop van deze invasie en belicht hoe deze bedreiging zich verhoudt tot het grotere universum.

Samenvatting van het boek

‘Death’s End’ begint waar het tweede boek, ‘The Dark Forest‘, eindigt. De aarde is in een fragiele vrede met de Trisolarans, een buitenaardse beschaving. Dit is een ongemakkelijke vrede, gehandhaafd door de dreiging van wederzijdse vernietiging. Het verhaal wordt grotendeels verteld vanuit het perspectief van Cheng Xin.

Ten eerste rondt dit boek de aanval van de Trisolarans af. Aan het einde van het vorige boek werd ons uitgelegd wat een mogelijk antwoord zou kunnen zijn op de vraag: als er leven is buiten ons zonnestelsel, waarom hebben we dan nog geen contact gehad? In dit boek staat deze ‘Dark forest theorie‘ centraal. De dreigende aanval hangt gedurende het verhaal als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de mensheid. Vanuit deze dreiging komen er veel theorieën aan bod. Het verhaal kaart veel concepten aan, en deze worden vaak uitgebreid uitgelegd, soms zelfs met voorbeelden in het verhaal.

Naast de dreiging van een invasie biedt dit boek veel kosmische avonturen, verschuivingen van dimensies in het universum, en andere wetenschappelijke mysteries. We zien hoe de mensheid worstelt met haar plaats in het universum en wordt geconfronteerd met onvoorstelbare kosmische dilemma’s.

Anders dan in boek 2, dat grotendeels verhalend werd gebracht als een groot spannend avontuur, biedt dit boek veel stof tot nadenken, vaak in de vorm van een lezing. Op andere momenten krijg je een hoofdstuk met uitleg over hoe het werkt, hoe je het kunt onderzoeken en vervolgens implementeren. Verschillende natuurkundige wetten of theorieën komen hierbij aan de orde. Andere theorieën en natuurkundige aspecten komen, naast uitleg, ook met een voorbeeld aan bod in het verhaal.

Oorlog en vrede

Allereerst begin je waarschijnlijk aan dit boek omdat je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Wordt de aarde overgenomen door de Trisolarans en zullen ze de mensheid uitroeien? Vechten voor de overleving van je wereld en je beschaving betekent meer dan alleen inzetten op technologie en overmacht. Zoals we in boek 2 hebben gezien, speelt strategie ook een grote rol. Dit boek gaat verder met de strijd tussen de Trisolarans en de mensheid en laat zien hoe een galactische oorlogvoering zou kunnen verlopen.

Dark forest

De Dark Forest-theorie.

Met de verkenning van de Dark Forest theorie zoomen we uit. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op de mensheid op aarde en hoe zij door de jaren heen met deze theorie omgaan. Maar nu richt de mensheid haar blik verder dan alleen de aarde. We zijn technologisch echter nog niet in staat om ver in het heelal te kijken, laat staan dat we verder in het universum kunnen reizen. Toch horen we over enkele korte ervaringen van mensen die erin slagen om zich los van de aarde te maken. Samen met deze individuen ontdekken we meer over de toestand van The Dark Forest in het universum en wat dit voor ons zou kunnen betekenen.

Het universum 

Naast de dreiging van de Trisolarans biedt het verhaal van dit boek heel veel meer. Het universum komt op sommige vlakken zeer uitgebreid aan bod. Dit verhaal gaat dan ook heel veel verder dan de aarde en Trisolarians. Vooral de verschillende dimensies en hoe deze zich verhouden binnen het universum spelen een grote rol in het verhaal en natuurlijk de grote vraag: is er (nog meer) buitenaards leven in het universum? Welk beeld zouden we daarvan kunnen vormen?

Een brein in een raket

In de serie wordt het brein van Will Downing de ruimte in gestuurd. In dit boek gaat het om het brein van Yun Tianming. Deze verhaallijn verloopt grotendeels herkenbaar in vergelijking met de serie. Wade, bekend uit de serie, speelt ook een rol in deze ‘Three-Body Problem’ serie, al is zijn karakter hierin totaal anders. Cheng Xin speelt een belangrijke rol in het verhaal van dit boek.

De laatste confrontatie 

Dit boek biedt een kijk op de reactie van de mensheid. In dit boek legt de schrijver veel nadruk op hoe de mensheid reageert op de verschillende gebeurtenissen. In het begin vond ik dat de mensheid als geheel zeer wispelturig werd beschreven. Het ene moment wordt iemand als held beschouwd omdat hij door zijn daden het gevaar heeft doen wijken om later weer veroordeeld te worden voor de prijs die daarbij is betaald. Om dan weer later toch als held bestempeld te worden. De mensheid lijkt op sommige momenten wel een weerhaan, maar dan vind ik in onze eigen recente Nederlandse geschiedenis een voorbeeld van precies dit gedrag. Er wordt erg veel nadruk gelegd op hoe mensen reageren en de gevolgen van de keuzes die de mensheid als geheel maakt. Wat mij erg opviel, was hoeveel waarde er gehecht wordt aan de mensenrechten naarmate men verder in de toekomst komt. Meer en meer worden er wetten aangenomen en keuzes gemaakt omdat daadwerkelijk de meerderheid van de wereld het wenst en niet zozeer omdat het echt beter is.

Een dame vraag je niet naar haar leeftijd

Ook al weet je op dit moment niet precies hoe oud iemand is, je kunt wel zien of die persoon onder de 30 zou kunnen zijn, 40+, 50+, 70+ en richting bejaard. In dit verhaal is de leeftijd van de personages absurd. Toen ik ontdekte dat een personage nog meespeelde, dacht ik: “Hoe dan? Die moet al overleden zijn!” Het bleek dat hij 110 jaar oud was. Later was een ander personage 120 jaar oud en vond ik zijn besluit, dat tot zijn dood zou leiden, begrijpelijk, aangezien hij in mijn ogen al aan het einde kwam van zijn leven. Maar had ik het even mis! Het bleek heel normaal te zijn om ruim over de 200 jaar oud te worden! Hij zat dus nog maar op de helft van zijn leven! En dan was er nog een ander personage dat keer op keer in cryoslaap terugkeerde en dus nog steeds nog geen 40 jaar op aarde wakker is geweest. Wanneer het einde nadert, lijkt het me zo’n verspilling om slechts een fractie van de mogelijke tijd daadwerkelijk te hebben geleefd.

Mijn mening

Ik was aan deze serie begonnen omdat ik na de serie ‘The Three-Body Problem’ op Netflix een betere afronding van het verhaal wilde en meer wilde weten over de Trisolarans die de aarde wilden veroveren. Ik was heel benieuwd hoe dit conflict zou eindigen. De situatie voor de mensen op aarde leek hopeloos.

Wat dat betreft heb ik wel een afronding gekregen zoals ik wenste, maar tot mijn spijt ben ik niet veel meer te weten gekomen over de Trisolarans. Ik wil vooral een voorstelling kunnen maken van hun uiterlijk en wat voor soort wezens ze zijn, hoe hun wereld eruitziet, enz. Maar jammer genoeg heb ik daar nog steeds geen antwoord op gekregen. Slechts een handjevol feiten zijn aan het licht gekomen.

Verder vond ik dat het verhaal, naarmate ik verder las, steeds absurdere wendingen nam. Een universum in 4D dat langzaam verdwijnt in ons universum, dus 3D, en wat als dit alles verdwijnt naar 2D? Omdat ik niet bekend ben met theorieën over de kosmos anders dan waarom het onbewoonbaar lijkt, werd het verhaal steeds gekker in mijn ogen met iedere nieuwe introductie van een voor mij onbekende theorie. Het reizen met de snelheid van het licht begreep ik wel en laatst legde mijn zoon me ook nog uit hoe ons universum groter wordt en hoe dat zich relateert met lichtsnelheid, dus daardoor begreep ik dat stuk ook nog, maar vooral tegen het einde ging alles voorbij mijn vermogen om het in zijn geheel te snappen. Wapens in de vorm van natuurkundige wetten, een 2D wapen, het leven in een zonnestelsel met een zwart gat, een membraan tussen de verschillende universums, het wel of niet mogelijk zijn van een 0D universum. Ik kan me al niet eens een universum uit 1D voorstellen!

Nee, ik heb me grotendeels door dit boek, dat ruim 29 uur duurde, heen geworsteld. Ik weet nog dat ik de laatste zes uren dacht: “Wat valt er nu nog te vertellen dat zes uren gaat duren?” Maar er viel echt nog ontzettend veel te vertellen dat zes uren duurde, het een nog onvoorstelbaarder dan het ander. Mijn man was al blij dat ik de boeken wilde lezen zodat ik met hem kon delen hoe het verhaal van de Netflix serie verder ging. Hij vertelde het op zijn beurt via Whatsapp aan een vriend die ook op de hoogte gehouden wilde worden, maar op het laatst gaf hij het op en zei: “Ik heb geen idee hoe ik dit allemaal aan hem ga vertellen!” Hij vond het allemaal te absurd en surrealistisch worden. Hij was er wel klaar mee. Ik had me vooraf voorgenomen om ook boek 4 te lezen om de serie af te maken en ik wilde nog enkele andere boeken van de schrijver lezen, maar ik zie dat nu allemaal niet meer zitten.

Ik vind dit boek 2 van de 5 sterren waard.
Vind hier mijn lijst met Science Fiction boeken.

Waar kan je dit boek kopen/downloaden?

Recensie: Het einde van de dood, boek 3 van de 3 Body Problem boekenserie van Cixin Liu, nu verfilmd op Netflix.

In dit artikel staan links van affiliatie programma’s. Ik ontvang commissie op uw aankoop via de links. Dit kost u niets extra’s maar het steunt wel mijn website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *