Het donkere woud – The Dark Forest

Titel: The Dark Forest
Nederlandse titel: Het donkere woud
Genre: Science Fiction, alieninvasie
Schrijver: Cixin Liu
Verteller: Daniel York Loh (er zijn meerdere versies, maar ik raad deze verteller aan)
Duur van het boek: 21 uur 54 minuten
Alle boeken van deze The Remembrance of Earth’s Past Serie:

 1. Boek 0: Ball Lightning
 2. Boek 1: The Three-Body Problem – Het drielichamenprobleem
 3. Boek 2: The Dark Forest – Het donkere woud
 4. Boek 3: Death’s End – Het Einde van de dood
 5. Boek 4: The Redemption of Time

Recensie: In “The Dark Forest” bedenken vier ‘Wallfacers’, geheime strategieën om de aarde te beschermen tegen een naderende buitenaardse invasie, terwijl de mensheid worstelt met wanhoop en hoop voor de toekomst.

Na het kijken van seizoen 1 van de serie ‘3 Body Problem’ op Netflix, wilde ik natuurlijk meer weten over het verhaal. Zo was ik benieuwd hoe het kon dat de wetenschappers een countdown in hun zicht zagen, wat het plan was van Wade om de Will Downing richting de San-Ti te sturen, en dan natuurlijk, de Einstein Joke. Een deel ervan kon ik zelf wel raden, maar wat probeerde ze nu precies aan Saul te vertellen? Dus daarom ben ik de boeken gaan lezen.

Samenvatting van Het donkere woud, het vervolg van Het drielichamenprobleem

“The Dark Forest” is het tweede boek in de “Remembrance of Earth’s Past” trilogie van de Chinese auteur Cixin Liu. Het eerste deel eindigt met een mega groot open einde, en dit boek gaat verder op “The Three-Body Problem – Het drielichamenprobleem”, waarin de mensheid ontdekt dat een buitenaardse beschaving genaamd de Trisolarans (San-Ti in de Netflix serie) op weg is naar de aarde om deze te koloniseren en de mensheid uit te roeien. Dit zorgt voor wereldwijde paniek en het zoeken naar een mogelijkheid om de mensheid te verdedigen.

Aan het begin van dit boek herkennen we enkele elementen uit seizoen 1 van de Netflix serie. In de serie wordt Saul Durand aangewezen als een ‘Wallfacer’. In het boek worden er vier ‘Wallfacers’ benoemd door de VN. Dit zijn vier personen belast met het ontwikkelen van strategieën tegen de Trisolarans (San-Ti). De Wallfacers krijgen vrijwel onbeperkte middelen, maar moeten hun plannen geheim houden en er alles aan doen om de vijand in het ongewisse te laten. Ze zullen zeer goed in de gaten worden gehouden door de sophons en daarom moet ze eigenhandig hun plan enkel in hun hoofd uitwerken, aangezien dat de enige plek is waar je nog geheimen kan bewaren voor de sophons. Daarom hoeven ze nooit uit te leggen waar ze aan werken en waarom ze om bepaalde dingen vragen. De Trisolarans hebben hun eigen tegenhangers, de ‘Wallbreakers’, wiens doel het is de plannen van de ‘Wallfacers’ te ontrafelen. Voor iedere ‘Wallfacer’ wordt een ‘Wallbreaker’ toegewezen, behalve voor de hoofdpersonage Luo Ji. De Trisolarans willen dat hij wordt gedood.

Afbeelding ter illustratie van de Wallfacer Luo Ji uit het boek The Dark Forest van Cixin Liu.

Het grootste deel van het verhaal volgen we de ontwikkelingen van de plannen van de andere Wallfacers en de wereldwijde politieke en militaire manoeuvres als voorbereiding op de komende confrontatie met de Trisolarans. We ervaren de grote problemen voor de mensheid wanneer ze weten dat ze ver in de toekomst tegenover een veel verder geavanceerde vijand zullen komen te staan. Waar in boek 1 vooral de menselijke aanhangers van de Trisolarans en hun geloof in de Trisolarans als hun God het grootste probleem was, merken we nu dat de wanhoop een te grote drempel blijft te zijn voor de mensheid. Een groot deel van de mensen hebben de neiging om het nu maar vast op te geven, want wat heeft het voor zin? Ze voelen zich nu al verslagen en over zo’n 400 jaar zal het alleen maar een feit worden. Ze zien geen kansen in de mensheid die tegen die tijd de strijd zal moeten voeren. Aan de andere kant heb je een grote groep mensen die ook beseffen dat we al verloren hebben, maar die willen niet afwachten totdat de Trisolarans ons komen uitroeien. Ze zijn vastberaden nu alles te doen om te ontsnappen. Deze twee richtingen domineren het denken van de mens en mensen worden bestempeld als het hebben van de ziekte “defeatism” en “escapism”.

Het ontwikkelen van een verdediging met een goede kans van slagen is zeer beperkt omdat de sophons het ontwikkelen van nieuwe technologieën tegenhoudt. Toch kan er wel het een en ander nog verder worden ontwikkeld met behulp van wat al is uitgevonden, bedacht en succesvol getest aan theorieën voor de blokkade van de sophons. Om hier optimaal gebruik van te maken worden belangrijke mensen, waaronder Wallfacers, in een soort slaap, zoiets als een cryoslaap, gebracht. Wanneer ze nodig zijn of wanneer de technologie die ze vooraf hebben aangegeven nodig te hebben is uitgevonden en succesvol is gemaakt, worden ze wakker gemaakt zodat ze verder kunnen werken aan hun taken.

Deze strategieën komen één voor één aan bod, maar het grootste deel van het verhaal gaat over de menselijke natuur en filosofie. Hoe zitten we in elkaar, hoe reageren we in zo’n periode van enorme crisis. Hoe zullen de generaties na ons met deze crisis omgaan en hoe zijn ze omgegaan met dezelfde planeet die ze uit handen van de Trisolarans proberen te houden. Er wordt ook vooral gekeken naar onze karaktereigenschappen als mens. Wat definieert ons als mens? Kunnen we onze menselijkheid ook kwijtraken? Als er een nieuwe beschaving van mensen wordt gesticht, zijn zij dan net zo menselijk als wij?

En dan natuurlijk de ‘Einstein joke’ uit de serie. Hoewel Ye Wenjie deze mop nooit in de boeken heeft verteld, en nooit de twee boeken die je hebt gezien in de Netflix serie in handen heeft gehad, is het einde van het boek “Het donkere woud” waar de mop over Einstein over gaat. Luo Ji heeft de Einstein mop nooit te horen gekregen van Ye Wenjie, maar ze heeft hem weleens aangemoedigd om een richting uit te gaan met zijn studie kosmische sociologie en ze heeft een theorie over buitenaardse beschavingen met hem besproken. Hoewel ze hem niet alles haarfijn heeft uitgelegd, was dit gesprek toch duidelijk de reden dat de Trisolarans hem dood willen hebben.

De personages

Da Shi kennen we nog wel van boek 1. Da Shi werkt bij de internationale politie. Net als in de Netflixserie, is het zijn taak om de Wallfacer veilig naar de VN te brengen en om de Wallfacer in leven te houden. Hij is een zeer leuk personage dat flair geeft aan een verhaal vol serieuze wetenschappers, gezaghebbers en militairen.

Da Shi The Three-Body Problem
Afbeelding ter illustratie van de Da Shi uit het boek “Het donkere woud” van Cixin Liu.

Luo Ji is de hoofdrolspeler. Hij is de Wallfacer in dit verhaal. In de Netflixserie wordt deze rol vervuld door Saul Durand. Luo Ji is een astronoom en socioloog. Hij is ietwat ongeïnteresseerd en cynisch, maar wordt gedwongen in de rol van een Wallfacer, belast met het bedenken van strategieën tegen de Trisolarans. Zijn aanpak en ontwikkeling gedurende het verhaal verschillen behoorlijk van die van de andere Wallfacers, die het probleem serieuzer lijken aan te pakken.

Zhang Beihai is een militair leider die het als taak op zich neemt om de mensheid een kans op overleving te bieden. Zijn strategieën en benaderingen tot het Trisolaran-probleem geven een andere kijk op het naderende gevaar. Eigenlijk doet hij zelfstandig wat de Wallfacers als taak hebben gekregen, maar omdat hij niet officieel als Wallfacer is benoemd, blijft hij meer onder de radar van de Trisolarans.

Verder spelen de andere Wallfacers een grote rol en komen hun plannen één voor één uitgebreid aan bod.

De setting

Ook nu weer speelt het verhaal zich grotendeels af in China, maar ditmaal wordt het verhaal verdeeld over andere tijdsperioden gedurende deze crisis.

We starten met de unieke situatie van de Wallfacers. Dit is een uniek element aan het verhaal en dit biedt ook een zekere sfeer. Personen die overal mogen komen en gaan, bijna alles mogen doen en bijna alles tot hun beschikking hebben. Feitelijk moeten ze constant liegen, want ze worden altijd en overal in de gaten gehouden door de Trisolarans.

We springen vaak in de tijd, omdat de Wallfacers afhankelijk zijn van technologie die nog verder ontwikkeld moet worden. Daarnaast gaan we van situatie naar situatie. Soms springen we maar 2 jaar in de tijd en op een gegeven moment gaan we zelfs naar een verdere periode in de toekomst. In de toekomst ervaren we hoe deze nieuwe generatie omgaat met deze eeuwige crisis en hoe hun dagelijks leven eruit ziet. Van hun stijl van kleding tot hun levenswijze en hun woningen, het is een geweldige science fiction. De verschillen tussen de oude generatie en deze nieuwe generatie komt heel goed aan bod. Veel mensen hebben in het verleden ervoor gekozen om in cryoslaap te gaan. Mensen die een ongeneeslijke ziekte hadden, hebben ervoor gekozen om te gaan slapen totdat hun ziektes konden worden genezen. Andere mensen wilden liever in de toekomst verder leven in de hoop dat het leven dan beter zou zijn of hoopten dat de crisis minder ernstig zou zijn. Iedere dag worden mensen wakker gemaakt uit hun cryoslaap en moeten zich leren aanpassen aan deze totaal nieuwe wereld die in de verste verte niet meer lijkt op wat ze hebben achtergelaten. Het verschil in deze twee soorten mensen is dan ook erg duidelijk. De mensen van de “oude generatie” kijken anders naar het leven en dat kan je gelijk zien aan hun ogen. Ze kijken op een andere wijze uit hun ogen, want de ogen reflecteren wat ze op hun hart hebben. Hun reactievermogen is ook totaal anders. De levensomstandigheden vroeger hebben de oudere generatie gevormd tot wie ze zijn. Deze conditionering is volkomen onbekend bij de nieuwe generatie. Samenleven is bijna onmogelijk, omdat de twee generaties geen gezamenlijke oorsprong hebben. Als je alleen al de wereld van de oude generatie vergelijkt met de wereld van de nieuwe generatie, het is alsof je op een andere planeet terecht bent gekomen wanneer je wakker wordt gemaakt.

Afbeelding ter illustratie van de mensheid in de toekomst.

De ruimte speelt nu een grote rol. Omdat het gevecht straks toch grotendeels in de ruimte zal plaatsvinden, is er in de afgelopen 200 jaar een groot ruimtevloot ontwikkeld. De wereld is totaal veranderd. Er zijn geen landen meer met samenwerkende organisaties zoals wij die kennen. In de ruimte zijn verschillende onafhankelijke werelden ontstaan die je zou kunnen vergelijken met de machten van de landen van nu. China als land voor de cryoslaap is geen China meer wanneer je er wakker wordt gemaakt. China is meer een eigen organisatie in de ruimte geworden met hun eigen regels, wetten en leger.

Mijn mening

Ik vind dit een goed vervolg op boek 1 van deze serie. Hoewel het eerste deel van dit boek wel traag begint met de plannen van de verschillende Wallfacers en het ruimteproject, weet de schrijver de tempo later in het verhaal toch prima op te pakken en brengt de rest van het verhaal met een mooie dosis aan spanning.
Er komen ook nu weer veel complexe wetenschappelijke en filosofische ideeën aan bod, maar ik vind wel dat ze in dit boek heel goed worden toegepast en uitgewerkt op een wijze dat zelfs ik ze wel aardig kan begrijpen. Vooral het laatste stuk waarin zelfs de titel van het boek aan bod komt, wordt op een zeer simpele en begrijpelijke wijze aan je uitgelegd.

Dit boek heeft een prima afronding, waarbij het niet erg is als je nog even zou moeten wachten op het vervolg. Ik houd er wel van als een serie je met een fijn gevoel achterlaat. Maar natuurlijk wil ik weten hoe het einde van dit verhaal wordt opgepakt in het volgende deel en hoe het verder zal worden uitgewerkt.

** EDIT: ik heb boek 3 uit en ik wil je waarschuwen dat het einde van deze serie allerlei kanten uit gaat, het wordt echt zeer vreemd. Boek drie bevat heel veel natuurkundige en filosofische theorieën. Er komt in een rap tempo heel erg veel wetenschappelijke informatie op je dak die vaak in de vorm van een lezing wordt gebracht. Als je dat niet ziet zitten, laat het dan voorlopig bij het einde van dit boek, omdat je met deze afronding een prima gevoel overhoudt.**

Ik vind dit boek 4 van de 5 sterren waard.
Vind hier mijn lijst met Science Fiction boeken.

Waar kan je dit boek kopen/downloaden?

 • Bol.com: Paperback en Ebook in het Nederlands.
 • Amazon.nl: Paperback en Kindle-editie in het Nederlands.
 • Storytel: Op dit moment kan je nog boek 0 en boek 3 als luisterboek (Engels) luisteren, maar ze hebben laatst boek 1 en 2 al snel, zonder vermelding vooraf, weggehaald! Boek 4 kan je nog wel vinden als je zoekt op “The redemption of time”. Dit boek is door een fan geschreven, maar de schrijver heeft het later als onderdeel van de serie laten opnemen.
 • Nextory: Op dit moment kan je nog boek 0 en boek 3 als luisterboek (Engels) luisteren, maar ik denk dat ze ook hier de andere boeken net hebben verwijderd.
 • iTunes: Luisterboek in het Engels en Ebook in het Nederlands en Ebook bundel van alle drie boeken in het Engels.
 • Audible.co.uk: Luisterboek in het Engels.
Recensie: Het donkere woud, boek 2 van de 3 Body Problem boekenserie van Cixin Liu, nu verfilmd op Netflix.

In dit artikel staan links van affiliatie programma’s. Ik ontvang commissie op uw aankoop via de links. Dit kost u niets extra’s maar het steunt wel mijn website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *