Misleid door toeval

De schrijver probeert je met dit boek een perspectief te geven op het leven en met name je werkleven. Daarbij wordt vooral gekeken naar toevalligheid en hoe wij daar als mensen op reageren en waarden geven aan wat we zien en horen ten gevolge van deze toevalligheden.