Babel

Titel: Babel – Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution
Genre: Historische fantasy
Schrijver: R. F. Kuang
Vertellers: Billie Fulford-Brown Chris Lew Kum Hoi
Duur van het boek: 21 uur 46 minuten

Recensie: “Babel” vertelt het verhaal van Robin Swift, een student in Oxford (geboren in Kanton), die ontdekt dat de magische kracht van taal gebruikt wordt voor koloniale overheersing. Samen met zijn vrienden worstelt hij met zijn identiteit en de morele dilemma’s van macht en verzet.

Samenvatting van het verhaal van Babel

Babel, or The Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution is een fantasyverhaal vol met geschiedenisfeiten van R.F. Kuang, die zich afspeelt in het historische Oxford van de 19e eeuw. Het boek combineert elementen van donkere academia, fantasie, en historische fictie om een verhaal te vertellen dat zowel intellectueel als emotioneel uitdagend is.

Het verhaal volgt een wees uit Kanton, die op verzoek van zijn voogd een nieuwe naam heeft gekozen: Robin Swift. Hij is vanuit zijn geboorteplek naar Oxford gebracht door professor Lovell, een geleerde in talen. Robin wordt opgeleid in de kunst van het vertalen bij Babel, het prestigieuze vertaalinstituut van de universiteit, dat ook het centrum is voor zilverwerk. Zilverwerk is wat dit boek in de genre fantasy doet vallen. Met behulp van woorden in zilver kunnen mensen magische effecten creëren. Goed kunnen vertalen naar het Engels is essentieel, zodat de Britten het zilverwerk kunnen inzetten om schepen sneller te laten varen, wagens veiliger te maken, en bruggen en gebouwen meer gewicht te laten dragen. Ook maken zij hun wapens hiermee onoverwinnelijk. Door woordparen uit verschillende talen in zilver te graveren kan je van alles bereiken. Deze techniek van magie via zilverwerk wordt door het Britse Rijk gebruikt om zijn invloed uit te breiden en te behouden.

Afbeelding ter illustratie van het campusleven.

In Oxford ontmoet Robin medestudenten Ramy, Victoire, en Letty, met wie hij een diepe band vormt. Terwijl ze samenwerken en elkaar ondersteunen bij hun beproevingen in Oxford, worden ze zich ook steeds meer bewust van de oneerlijkheid van de koloniale overheersing en de ongewilde rol die zij hierin spelen. Wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen bijdrage aan de onderdrukking van andere landen en volkeren, waarbij hun eigen volkeren ook het onderspit delven, komen ze voor een keuze te staan: grotere oogkleppen opdoen en blijven genieten van hun eigen voordelen zolang ze goed werk met zilver weten te creëren, of vechten voor een eerlijke wereld waarbij hun eigen volkeren eindelijk van vrijheid mogen genieten en een betere behandeling zullen krijgen in de (gedwongen) handel met de Britten.

Campusroman

De schrijver schreef dit verhaal vanuit haar liefde voor campusromans en haar eigen academische ervaringen. Dit verhaal draait grotendeels om de onderlinge dynamiek en interacties tussen studenten en hun academische omgeving. Het speelt zich vooral af in Oxford, een stad met een rijke, maar tegelijkertijd problematische geschiedenis. In het verhaal word je meegenomen door deze unieke sfeer en de complexe achtergronden van deze plek. Oxford dient hierbij als het doek waarop het verhaal van de complexe verhoudingen tussen macht, kennis en kolonialisme wordt afgebeeld.

Magie in zilver

Dit verhaal speelt zich af in een fantasywereld waarin zilver magie mogelijk maakt. Door woordparen in zilverwerk te graveren kan je situaties mogelijk maken, of voorwerpen betoveren. Babel is een afdeling van de universiteit Oxford waar men volop woorden in verschillende talen onderzoekt om geschikte woordparen te vinden om in zilver te graveren. Babel wordt goed betaald voor hun diensten en de studenten zijn dan ook hun gewicht in goud waard. In het Babel Instituut wordt deze magie uitgevoerd met zilveren staven die gegraveerd worden met woorden uit diverse talen. Deze staven, wanneer ze juist gekoppeld en geactiveerd worden, ontketenen krachtige magische effecten. De kunst van het vertalen speelt hierbij een cruciale rol; het zorgvuldig kiezen en samenvoegen van woorden is waar dit verhaal om draait. De magische resultaten variëren van praktische toepassingen zoals het versterken van bouwmaterialen of het versnellen van transport, tot meer opvallende effecten zoals het verbeteren van geneesprocessen.

Afbeelding ter illustratie van het zilverwerk bij Babel in Oxford.

Geheime organisatie

De hoofdpersoon Robin ontdekt al snel in het verhaal een geheime organisatie, genaamd Hermes. Hoewel hij volop geniet van zijn prachtige toekomst door de kans om op Oxford te mogen studeren en net voor het eerst in zijn leven een vriend heeft gemaakt, wordt hij geconfronteerd met de werkelijke kosten van zijn luxueuze leventje. Al het werk dat hij voor Babel gaat doen zal gevolgen hebben. Babel zal van de voordelen genieten, maar de nadelen zullen voornamelijk op het bordje van anderen komen. Dit kunnen de hardwerkende mensen zijn die niet zullen meeprofiteren van de rijkdommen die het zilverwerk oplevert, of de volkeren uit andere landen die als kolonies of gedwongen handelspartners worden beschouwd. Hoewel Robin aanvankelijk denkt dat de impact van zijn werk mee zal vallen en zelfs ten goede kan komen aan de hele wereld, voelt hij diep van binnen toch de drang om deze geheime organisatie te helpen, ten minste zo lang het hem uitkomt.

Taal is magie

Het magie met zilverwerk laat zien hoe taal en vertaling verweven zijn met macht en controle over anderen. Het kunnen vertalen van talen en dit te kunnen gebruiken binnen het kader van het zilverwerk wordt in dit verhaal gebruikt om te laten zien hoe taal gebruikt kan worden als een instrument van controle en imperialisme. Hiermee wordt gewezen naar de historische rol van het Britse Rijk om koloniale overheersing te verstevigen. De studenten van Babel worden in dit verhaal geconfronteerd met de morele implicaties van hun werk wanneer ze zich realiseren dat hun vaardigheden bijdragen aan de uitbreiding en handhaving van het Britse imperialisme. Zij komen tot de conclusie dat zij van grote waarde zijn voor Babel omdat zij uitstekend zijn in het vertalen van hun moedertaal naar het Engels. Hiermee worden de woorden van hun eigen volk gestolen zodat Babel er nog meer rijkdommen mee kan vergaren en de Britten nog sterker zullen zijn in hun overheersing van andere landen. Dit terwijl hun eigen volk niet mogen meeprofiteren en er alleen maar slechter voor zullen komen te staan.
Taal, woorden en literatuur spelen een grote rol in dit verhaal. Er zijn veel tussenstukken waarin de schrijver je aandacht trekt door je het een en ander extra te vertellen of uit te leggen. Dit is erg prettig voor iemand zoals ik, die graag dit soort feiten wil ontdekken, maar lijkt me vervelend voor mensen die al deze weetjes al kennen en geen zin hebben om steeds zo uit het vertaal getrokken te worden voor feitenkennis die ze al zelf bezitten. Denk hierbij aan het beschrijven waar een woord vandaan komt (vanuit andere talen) of kennis over bekende schrijvers en hun bekendste verhalen.

Persoonlijke strijd en identiteit

Voor Robin, die zijn moedertaal Kantonees begint te vergeten naarmate hij dieper in de Engelse taal en cultuur duikt, wordt zilverwerk een persoonlijke strijd tussen zijn identiteit en zijn rol in het imperialistische systeem. Zijn ervaringen benadrukken hoe taal iemands identiteit kan vormen of uitwissen. We ervaren samen met hem als personage hoe hij zich aanpast aan zijn nieuwe situatie wanneer hij zich de Engelse taal meester probeert te maken om zo zijn nieuwe omgeving en thuisland beter te leren kennen, maar dit heeft een keerzijde, omdat hij ook zijn eigen moedertaal kan vergeten als hij die niet meer gebruikt. Wat blijft er dan over van je identiteit? Het is lastig om te voelen wie je bent wanneer anderen je er steeds op wijzen dat je ‘anders’ bent. Robin kan niet Brits zijn, omdat hij door zijn uiterlijk nooit als Brits geaccepteerd zal worden. Zelfs als hij op het eerste gezicht ‘wit’ lijkt, zullen mensen bij nader inzien toch de Aziatische trekken in zijn gezicht ontdekken, en dan volgt onvermijdelijk hun oordeel: hij is geen Brit.

Afbeelding ter illustratie van Robin Swift.

Koloniale regime

En zo komen we uit bij een verhaal over identiteit, je eigen normen & waarden en loyaliteit te heroverwegen. Dan kunnen we niet anders dan naar het koloniale regime kijken. Dit komt op een emotionele wijze aan bod tussen de vrienden die een kant moeten kiezen. Blijven ze achter Babel staan of zullen ze meevechten tegen Babel en de onderdrukking van anderen? Steeds meer en meer stellen de hoofdpersonages kritische vragen over gerechtigheid en gelijkheid in een door kolonialisme gevormde wereld.

Personages

Robin Swift

Robin Swift is de hoofdpersoon van het verhaal. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Kanton en wordt naar Oxford gebracht door professor Lovell, die hem onder zijn hoede neemt. Robin worstelt met zijn identiteit, gevangen tussen zijn Chinese wortels en de nieuwe Engelse cultuur waarin hij wordt ondergedompeld. Hij is uiterst intelligent en taalvaardig, wat hem een sterke kandidaat maakt voor succes bij Babel.

Ramy

Ramy is een energieke en gepassioneerde student die vaak optreedt als een moreel kompas binnen de groep. Hij komt uit India en zijn achtergrond geeft hem een scherp inzicht in de werkingen van imperialisme en onderdrukking, meer nog omdat zijn thuisland onder Brits bestuur staat. Ramy is zeer kritisch over het Britse Rijk en zijn rol in de wereld, en hij is vaak degene die de groep aanspoort om kritische vragen te stellen over rechtvaardigheid en gelijkheid.

Victoire

Victoire is afkomstig uit Haïti, een land dat gebukt gaat onder kolonialisme en slavernij. Haar perspectief is diep beïnvloed door deze geschiedenis, en zij brengt een krachtige stem van verzet en zelfbewustzijn naar de groep. Victoire is intellectueel onafhankelijk en vaak sceptisch over de ware motieven achter het academische en politieke façade van Oxford. Haar ervaringen en achtergrond helpen om de discussies over kolonialisme en macht te verdiepen.

Letty

Letty komt uit een welgestelde Britse familie. Haar benadering van de studies en de situaties waarin de groep zich bevindt, is vaak meer gematigd, wat soms leidt tot conflicten met de meer radicale leden zoals Ramy en Victoire. Ondanks haar meer conservatieve achtergrond, is Letty empathisch en open voor het leren van de complexiteiten van imperialisme en de gevolgen ervan. Haar karakterontwikkeling toont een groeiend bewustzijn en betrokkenheid bij de strijd tegen de onrechtvaardigheden die haar vrienden direct beïnvloeden.

Zij hebben allen bijna dagelijks te maken met de vooroordelen op Oxford. Alleen de afdeling Babel neemt noodgedwongen meisjes en mensen met een niet witte huidskleur aan als studenten.

Mijn mening

Ik vind dit een prachtig verhaal, echt een aanrader! Ik had eerst gedacht dat ik een fantasyverhaal ging lezen, maar ontdekte al snel dat dit verhaal niet was wat ik gedacht had. Ja, het speelt zich af in een wereld met magie, maar in feite is het vooral onze wereld en onze geschiedenis, maar dan verpakt in een wereld met magie. Wat ik geniaal vind, is dat de magie van het zilverwerk perfect wordt gebruikt om de misstanden duidelijk te maken, waarbij het uiteindelijk niet alleen maar gaat om het koloniale verleden van de westerse wereld, maar ook de onderdrukking van het eigen volk heel zichtbaar wordt gemaakt.

Daarnaast wordt ook de essentie van acceptatie en verzet belicht. Het personage Robin ontdekt hoe gemakkelijk het is om de andere kant op te kijken, hoe hij diep van binnen zou willen dat alles in orde is, uit angst voor de gevolgen. Wat als je onder ogen ziet wat er daadwerkelijk gebeurt? Dan moet je wel een keuze maken en kun je dan leven met de keuze die je maakt? De schrijver laat je op een knappe wijze inzien wat de rol van de omstanders is en hoe zij dat kunnen ervaren en met omstanders bedoel ik hierbij een hele bevolking, waarin iedereen een eigen rol heeft in de samenleving.

Het einde is heel mooi belicht. Het laat zien hoe revolutie ineens om zich heen kan grijpen en hoe dat een eigen beloop kan krijgen als een sneeuwbal die niet meer tegen te houden valt. Vooral de rol van de machthebbers wordt bijzonder uitgewerkt. Hun uiteindelijke houding en wat dat teweegbrengt is best ‘mindblowing’!

Verder vind ik het een prachtig verhaal over taal en het genot van woorden. De oorsprong van woorden naar hun originele betekenis en hoe dat in de loop van tijd is veranderd, vond ik erg interessant en deze thema’s zijn heel mooi verweven binnen dit verhaal.

Ik vind dit boek 5 van de 5 sterren waard.

Waar kan je dit boek kopen/downloaden?

Recensie: Babel – Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution van R. F. Kuang

Ik heb het boek in het Engels geluisterd met Storytel. Ik heb een abonnement bij Storytel.
Probeer Storytel 14 dagen gratis.
Probeer Nextory 30 dagen gratis. Gebruik de code Jufjannie40 en ontvang een 40 dagen gratis proefperiode.

In dit artikel staan links van affiliatie programma’s. Ik ontvang commissie op uw aankoop via de links. Dit kost u niets extra’s maar het steunt wel mijn website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *